Užitá grafika

Ilustrace

Přijmu práci na HPP i jednorázové zakázky na dohodu o provedení práce v oboru DTP a počítačová grafika.

  • Vytvořím grafický návrh dle přání zákazníka (i ruční kresbu nebo grafiku)
  • Zpracuji ho programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator nebo Corel Draw
  • Pořídím fotografie předmětů, přírodnin, krajiny, ...
  • Fotografie vyretušuji a upravím
  • Vytvořím fotomontáž
  • Pořídím sazbu v Adobe InDesign (s dodržením typografických pravidel)
  • Udělám korektury a stylistickou úpravu českého textu
  • Připravím finální PDF soubory pro tisk

Výběr z mých prací si můžete prohlédnout na těchto stránkách.