Počítačová grafika - figury

Zoo fantasy

Původní obrázky buď od základu vytvořené, anebo upravené a dotvořené v grafických programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, ArtRage.

Černá Hora

Výstup na Bobotov kuk 6

Výprava osmi lidí, co ještě chodí natěžko se stany a jídlem na hřbetě, do tří pohoří v Černé Hoře (3.–13. 9. 2009).