Počítačová grafika - figury

Zoo fantasy

Původní obrázky buď od základu vytvořené, anebo upravené a dotvořené v grafických programech Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, ArtRage.

Černá Hora

Výstup na Bobotov kuk 6

Výprava osmi lidí, co ještě chodí natěžko se stany a jídlem na hřbetě, do tří pohoří v Černé Hoře (3.–13. 9. 2009).

Ruční grafika

Paví očko

Použité techniky: linoryt, suchá jehla, lept, akvatinta, měkký kryt, kombinovaná technika, slepotisk.

Keramika

Keramická souprava - dóza, váza, mísa

Nádoby, kachle.